! , * -
0

«» – , , . , , .
, 95% . «» 27 .
3 : «» – , «Baikal» – , «IZHMASH» – . 

.

:
40 80 120